Yeni kararlar aldılar

Cumhuriyet toplumsal hareketi Adıge Xasenin XIX . kongresi ardından Xase idaresinin şekillendirildiği xesaşha toplantısı yapıldı.

Adıge Xase Thamatesi Tl’ımışeko Remezan’ın toplantıda belirttiği gibi Adıge Xasenin XIX. Kongresi güzel geçti, belirli konularda kararlar alındı.

Devlet kurumları çalışanları, kardeş cumhuriyetlerin temsilcileri ve Adıgeydeki çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcilerinin kongreye iştirakleri verimli oldu.

Xesaşhanın toplantısında Adıge Xase yürütme kurulu üyeleri seçildi, komitelere başkanlık yapacakalar belirlendi. Yürütme kuruluna girenler: Tl’ımışeko Remezan, Beğuşe Alıy, Ts’ıkuşo Astlan, Boleko Astlan, Nehaye Astlan, Hot Yunıs, Kuyıj Kaptlan, Mıgu Eduard, Şhaptleko Ğuçıps

Adıge Xase thamate yardımcılığına oybirliği ile Beğuşe Alıy seçildi.

Xesaşha’da komite başkanları da seçildi;

Dil komitesi Başkanı Wudıç’eko Yure,

Kültür komitesi Başkanı; Şhaptleko Ğuçıps,

Organizasyon komitesi başkanıBoleko Astlan,

Din komitesi Başkanı Ts’ıkuşo Astlan,

Spor komitesi Başkanı Hot Yunıs,

Gençlik işleri komitesi başkanı Neğuçu Astlan,

Yurtdışında yaşayan soydaşlarımızdan sorumlu komite başkanı Beğuşe Adam,

Hizmet komitesi başkanı Nehaye Astlan.

Xesaşha’da Adıge Cumhuriyeti ulusal işler, yurt dışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker ve Xesaşha üyelerinden bazıları da konuşmalar yaptılar.

Önümüzdeki üç yıl boyunca üzerinde çalışmayı planladıkları konular hakkında bilgi verdiler. Adıge Xase ile devlet kurumları çalışanlarının işbirliği içerisinde çalışacakları, çerkesçe, gelenek-görenek, tarih eğitimi konularını daha da ayrıntılı olarak ileriki günlerde de ele alınacak.

Toplumsal olaylar ve çalışmalara aktif olarak katılan Kuşu İbrahim Xesaşhada tebrik edildi. Kuşu İbrahime Adıge Cumhuriyeti Parlementosu Takdirnamesi verilmişti. Adıge Xase thamatesi Tl’ımışeko Remezan Kuşu İbrahim hakkında sıcak sözler ihtiva eden bir konuşma yaptı.

YEMT’ITL Nurbıy

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi