Yararlı görüşmeler

Soçide gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Yatırım forumuna başkanlığını Kumpıl Muratın yaptığı Adıge Cumhuriyetini temsil eden heyet katıldı.

Katılınan ana çalışma ‘Ulusal projeler; strateji ve uygulama’ idi.

Rusya federasyonu başbakanı Dmitri Medvedev’in yönettiği ana toplantıda en çok bu konu ele alındı.

Dmitri Medvedev; «-Bu gün büyük öneme haiz yeni aşamalara ulaştık. Mevzubahis ettiğimiz şey sadece cağdaş dönemin gerekli kıldığı zorunluluklar değil, bununla birlikte yaşamın her alanının iyileştirilmesine hizmet edici — bunu gözetici kararların  alınmasıdır. Ulusal projeler her anlamı ile ülkenin bütünsel olarak yaşamının belirlendiği alandır. Direk söyleyeyim; Günümüz Rusyası tarihinde  böyle ayrıntılı, her alana eğilen büyük çalışma gerçekleştirilmedi denilse de olur. », dedi.

Adıge cumhuriyeti ulusal proje nitelikli çalışmaları olanaklar çerçevesinde daha çok ele aldı. Ulusal projelere katılım amaçlı 47 region projesi oluşturdular ele aldılar.

Adıgey Tlışhası; « — Bu yıl çok şeyde belirleyici olacak. Cumhuriyetimiz Rusyanın başka bölgeleri gibi, önemli projelerin hayata geçrilmesi için çalışıyor. Altı yıl içerisinde devletimiz kalkınma anlamında çok ilerlemeli. Tüm gücümüzle üzerine eğilmemiz gereken konu halkın yaşamının daha da iyileştiririlmesi. Bunu evraklarda değil cumhuriyetimizde yaşayan insanlar kendileri yaşamlarında iyi yönde gelişmeler olduğunu görmeleri gerekiyor. Çalışmalarımızın en büyük değerlendirmesini yapacak olanlar da onlar», — dedi.

İş görüşmeleri

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat İtalya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu güney federal bölgesi temsilcisi Pierpaolo Lodiciani ve Moskovada bulunan  İtalya konsolosluğuna başğlı  ticaret-ekonomi sorumlusu Françesk Santorore ile iş görüşmesinde bulundu.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası; « — Adıgey ve İtalya arasında uzun zamandır işbirliği içeriren bir çalışma var. Tarım alanında faydalı projeleri yaşama geçiriyoruz. Ticaret anlamında da İtalya cumhuriyetimizin başlıca dostlarından. Geçtimiz yılın Nisan ayında İtalyadan gelen sanayicileri ağırladık. Bu grubun başkanlığını İtalya Cumhuriyetinin Rusya konsolosu yürütmüştü. O zaman üzerinde en çok umut duyulan konuları ele almıştık. Bu günkü toplantıyı ise Sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için sahip olduğumuz olanakların irdelenmesi olarak değerlendirebiliriz», dedi.

 Pierpaolo Lodiciani « — Üzerinde çalışmaya başladığımız projelerin daha iyiye doğru yol alması, daha iyi yaşama geçirilmesi için çalışacağız. Sarımsak üretimi ile alakalı çalışma başarıyla hayata geçiriliyor, bu ürünün ticari markası ise ‘Adıge Bjınıf’ olacak. Geçtiğimiz yıl Tevçoj Rayonunda ‘radikkio’ cinsi marul üretimi de hayata geçirilmiş oldu. Rusya ve diğer pazarlarda bu ürünün ticari markası ‘Adıgey Radikkiosu’ oldu. Halktan talep var, buna ihtiyaç duyuluyor, bu yüzden üretimi arttırmaya çalışacağız’ dedi.

 ***

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası ayrıca ‘Hevel’ firması yetkilileri ile de görüştü.

Toplantıda Güneş enerjisi ile elektirik elde edilecek santrallerin Adıgeyde kurulması konusu ele alındı. Söz konusu firma ile Adıge Cumhuriyeti Ticaret bakanlığı 2018 yılında Soçide gerçekleştirilen forumda bir anlaşma imzalamışlardı.

Kumpıl Murat;  « Bu projenin hayata geçirilmesi yeşil enerji sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalarımız arasında yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda Adıgeyde Rusyanın en geniş kapsamlı rüzgar enerjisinden elektirik elde eden santralleri kurulması çalışması da devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde bölgemizin elektirk enerjisi anlamında güçlenmesi, bölgemizde fayda sağlayıcı yatırımlar için de enerjinin var oluşunun faydası geleceği aşikardır’ dedi.

Enerji firması yetkilileri söz konusu santrallerin inşasına 2019 yılı Mayıs-Haziran aylarında başlayacaklarını belirttiler.

***

Adıge Tlışhası Kumpıl Murat Rosatom’a bağlı NovaVind devlet işletmesi yetkilileri ile de bir iş görüşmesinde bulundu.

Toplantıda Rüzgar enerjsi ile elektirik üretimi yapılacak tesislerin Adıgeyde inşası konusu ele alındı.

Adıgey Tlışhası; «-Bu proje bizim için faydalı, Cumhuriyetimizin enerji eksiğini giderecek enerji girdisini daha da arttıracak. Ayrıca projenin faydaları arasında açacağı iş alanı ve ödeyecekleri vergi girdileri de sözkonusu. », dedi.

«NovaVind» firması idarecilerinin belirttiğine göre belirlenen sürelere uygun olarak çalışmalarını yerine getirecekler. Projenin ilk etabı bu yazete geçecek.

Adıge Cumhuıriyeti Tlışhası Kumpıl Murat Adıgekale hastahanesi kalp-damar hastalıkları bölümünü inşa etmekte olan ‘Alev’ firması yetkilileri ile de görüştü.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası;  «-Devlet-özel sektör işbirliği çerçevesinde çağdaş tıbbi merkezlerin oluşturulması için de yatırımcılarla çalışıyoruz. Bunlardan birisi de Adıgekalede Bulunan K.M. Batmen Hastahanesindeki çalışmalar », dedi.

Kumpıl Muratın belirttiğine göre bu proje hayata geçirildiğinde Kalp-damar hastalıklarında Adıgekale, Tevçoj ve Tahutamıkuaye rayonlarında yaşayanların hastahane sorunu çözülmüş olacak. Günümüzde bu konuda hizmet sadece bölge merkezinde mevcut.

***

Adıgey Tlışhası ‘Rostelekom’un genel ve bölgesel idarecileri ile de bir araya geldi.

Kumpıl Murat; «- Bizim üzerinde durduğumuz şey Adıgeye dahil olan tüm alanda güvenilir internet ulaşımının sağlanması. Faydalı bir çalışma yapabilmemiz için karşılıklı olarak bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. », dedi.

Hatırlatacak olursak günümüzde Adıgeyin 37 yerleşkesinde dijital televizyon yayını sağlanması için gerekli çalışmalar yütrütülüyor.

Orman zenginliğinin değerlendirilmesi

Adıge Cumhuriyeti Bakanlar kurulu ile Rusya Federasyonu Klasterler ve Teknoparkların geliştirilmesi örgütü arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı AC. Tlışhası Kumpıl Murat ile söz konusu örgütün başkanı Andrey Şpilenke imzaldı.

Ormana dayalı klaster; Mobilya, parke, kıymetli ağaçlardan üretilecek şponları üretecek sanayi tesisleri ile inşaat sektöründe ihtiyaç duyulacak ahşap üretimi klasterinin oluşturulması çalışmaları bu anlaşma kapsamındaydı.

Yeni fabrika kurulacak

Adıge Cumhuriyeti bakanlar kurulu ile ‘Oras Aleminyum Profil’ firmasınca aleminyum profil üretimi yapacak fabrikanın kurulmasına dair bir anlaşma imzalandı.

Söz konusu fabrika Tevçoj Rayonu Endüstri parkında yapılacak.

Projenin hayata geçirilmesi için söz konusu firma 3 milyar rublelik yatırım yapacak. Fabrika üç yüz çalışana ihtiyaç duyacak.

Tohumluk üretimi yapılacak

Adıgey Başbakanı ile özel sektörden sanayici Aleksey Volkov arasında Soçide bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmanın konusu ise Cece rayonunda bulunan  Nove yerleşkesinde Tohumluk üzerine çalışcak bir fabrika açılmasıydı. Bunun için ayçiçeği, buğday, soya ve kurufasülye tohumluklarının üretimi için gerekli altyapı da oluşturulacak. Bu konuda yatırımcı 520 milyon rubleyi aşkın bir yatırım gerçekleştirecek.

 2020 yılı eylül ayından itibaren gerekli donanımın faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Yetenekleri geliştirilecek

Adıge Cumhuriyeti bakanlar kurulu ile ‘Yeni projelerin hayata geçirilmesi için stratejik inisiyatifler ajansı’ arasında bir anlaşma imzalandı.

Üretime dayalı sektörlerin gelişmesi bu alanlarda çalışacak kadroların da hazırlanması zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Söz konusu anlaşma ile uzman kadroların hazırlanmasında devlet kurumları ile özel sektörün birlikte çalışması konusuna özellikle eğiliniyor.

Yapılan anlaşma çerçevesinde bir yol haritası ortaya çıkartılacak, Adıgeyde işverenlerin ihtiyaç duyduğu şeyler göz önüne serilecek.

2024 yılına kadar bu alanda  akreditasyon sağlayacak, değerlendirmeler yapacak,  üretim sektöründe çalışanların gelişimine katkıda bulunacak merkezler açılacak.

Yeni filimler

Adıge Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sinema ve Televizyon prodüsörleri biriiği ile bir anlaşma imzaladı.

Adıgey Tlışhası; ‘Daha önceleri de Cumhuriyetimizin güzel bir coğrafyaya sahip olması huzur ortamının hakimiyeti ve halkın konukseverliği sebebiyle defalarca filimlerin çekildiği bir bölge olduk. Sinema endüstrisi alanının bizde genişlemesini arzuluyoruz, bu yüzden sinema endüstrisi ile işbirliği yapmaya hazırız.’ dedi.

Anlaşma çerçevesinde, bu projenin hayata geçirilebilmesi için cumhuriyetimizde oluşturulması gereken yönetmelikler ve kanuni yapının oluşturlması konusu üzerinde de çalışılıyor.

AC. Basın Bürosu’ haberleri kaynak alındı.

Fotoğraflar A. Gusev’e ait

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi