Uluslararası Çerkes Birliği Başkanı, Kafkasya Çerkes sivil toplum örgütleri liderlerlerinin Çerkeslere duyurusu.

Özellikle belirtililen; 21 Mayıs’ta biz, Kafkasyalı Çerkesler, dünyanın bütün Çerkesleri gibi, uzak geçmişte Rus İmparatorluğunun Çerkes halkı ile ilgili olarak yürüttüğü acımasız sömürge savaşı dönemine hitap edilmektedir.

Açıklamada bu uzak dönemde, akla gelmeyen tüm büyük felaketler ve ıstıraplar, soykırım, sürgün ve insanlık dışı askeri eylemlerin Rusya İmparatorluğu tarafından Kafkasya’ya getirildiği belirtilmektedir.

Bunun sonucu ülkemiz yok oldu, yüz binlerce insan öldürüldü, bir milyondan fazla kişi Osmanlı İmparatorluğu’na sürüldü.

Açıklamada, binlerce Çerkes’in ülkesini kaybettiği, en zor sürgün koşullarında kaldığı, kendi Anavatanlarına hasret kalarak bu dünyayı terkettikleri belirtilmektedir. O zamandan bu yana ne kadar zaman geçerse geçsin, bu trajik sayfa sonsuza dek tarihsel hafızamızda açık kalacaktır. Çerkes halkına karşı, Rus İmparatorluğu tarafından yürütülen acımasız soykırım politikasını hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim zorunluluğumuzdur.

Açıklamada belirtilen konumumuz her zaman tutarlı ve değişmeden kalıacaktır: Rus İmparatorluğu tarafından uygulanan soykırım politikası ve Çerkes halkının sürgün edilmesi meşrulaştırılamaz. İnsanlık, gelecekte böyle acımasız suçları önlemek için güçlerini birleştirmek zorundadır.

İnsanlık ve hümanizm değerlerine sahip olan insanlar, Çerkes trajedisini daima kendi acıları ve talihsizlikleri olarak algılamaktadırlar. XX yüzyılın sonunda, Rusya’da gerçekleşen demokratik değişim dalgası sırasında, Çerkes Cumhuriyetlerinin parlamentoları bu tarihsel olayların adil ve objektif değerlendirmesini yapmışlardır.

Daha sonra, Rusya’nın ilk Devlet Başkanı, Kafkas halkına hitaben, bu tarihi olayların ilk kez objektif değerlendirmesini yapmıştır. Bu yaklaşım ve değerlendirmelere olan bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz.

Açıklamada, o uzak dönemden bu yana uzun yıllar geçtiğini belirtilmektedir. Soykırım politikası organizatörleri gibi kurbanları da uzun zamandır hayatta değiller.

Açıklamada, yaşadığımız dünyanın o zamandan beri önemli ölçüde değiştiğini belirtilmektedir.

Hem Kafkasya’da hem de diyasporada yeni Çerkes nesilleri büyümüştür. Temsilcilerinin birçoğu bizler, yaşadıkları devletler ve halklar içinde gurur ve saygı kaynağıdır.

Açıklamada belirtildiği gibi Çerkeslerin dünyadaki şanı ve büyüklüğünün sebebi, halkımızın kuşaktan kuşağa aktardığı ve kutsal saydığı Çerkeslerin kanunu Adıge Khabzedir ( Aдыгэ Xабзэ). İnsanlık, cesaret, şefkat, fedakarlık, aktif ve bencil olmayan, Allah’a imana dayalı düşünceler ve kurtuluşun iyilik yapmaya dayalı olduğunu düşünmek- bu Çerkeslerin gerçek ruhu ve tüm dünyada Çerkeslere saygı duyulmasının nedenidir.

Açıklamada, Çerkes halkının hayallerinin ve gerçek özlemlerinin Vatanıyla bütünleşmek olduğunu belirtilmektedir. Ve bu yol çok zor olsa da, üstesinden gelinecektir.

Açıklamada, sözlü ya da fiili olarak Çerkeslerin anavatanlarına geri dönmelerine karşı çıkanların, Çerkes halkına karşı kötü kalpli ve kötü niyetli oldukları belirtilmektedir.

Sonuç olarak, Çerkes liderlerinin Allah’tan istedikleri, Çerkes halkını, Çerkes bayrağı altında yüzyıllar boyunca korumasıdır.

Sehureko Havtıy — DÇB Başkanı 
Tl’Imışeko Remezan — AC. nAdıge Xasesi Başkanı 
Astlen Alıy — Çerkesk Adıge Xasesi Başkanı, 
Hafıtse Muhammed — Kabartay Adıge Xasesi Başkanı 
Sehute Asker — Krasnodar Adıge Xasesi Başkanı 
Çaçıhu Mecid — Şapsığe Adıge Xasesi Başkanı 
Şıbzıho Yurıy — Stavropol Adıge Xasesi Başkanı 
Derbite Valeriy — Mezdegu Adıge Xasesi Başkanı 
Şane Ramazan — Armavir Adıge Xasesi Başkanı.

Edit