Türkiyedeki gazetelerde yayınlandı

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat’ın Türkiye gezisini en önemli haber olarak gördüklerini belirten bir şekilde yerel basında, gazetelerde birnci sayfadan bu geziyi ayrıntılı olarak yayınladırlar.

Örneğin «Уипчэдыжь шIу, Дюзджэ — Günaydın Düzce», «Дюзджэ макъ — Düzcenin sesi» ve benzeri gazeteler Kumpıl Murat ve heyetimiz hakkında haberler yayınladırlar.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi