Tek ulusun tek dili olacak mı?

Bu yakınlarda Dünya Çerkes Birliğince Nalçikte bir konfrerans düzenlendi. Çerkesçe eğitimi, kullanımı ile alakalı olan bu konferansa devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, bilim adamları katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Adıge Xase Sivil Toplum Kuruluşu yöneticisi  Tl’ımışeko Ramazanın konferans hakkındaki değerlendirme konuşmasında uzun zamandır soydaşlarımız arasında dillendirilen-konuşulan bu işin yaşama geçirilebilmesi için gerekli olanakların var olduğunu belirtti.

Soydaşlar arasında ortak bir alfabe oluşturulmasına dair toplantıyı yazar, toplumsal aktivist, Dünya Çerkes Birliği üyesi Hafıtse Muhammed yönetti, yapılması gereken işler hakkındaki görüşlerini belirtti.

Kabartaye-Balkar Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanı Kumıku Aves, yardımcısı Tabışe Murat, DÇB üyeleri Tl’ımışeko Ramazan, Meşfeş’u Necdet ve diğerleri bakış açılarını ortaya koydu.

Evet, üzerinde konuşulacak çalışmalar var ve bu konuda değerlendirmeler yapılmalı.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi