Müracaat edenlerin sayısı azaldı

Adıgey Tlışhası Kumpıl Murat, İnsan Hakları Kurumu Adıgey sorumlu temsilcisi Anatolıy Osokin ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ele aldıkları ana konu 2019 yılının ilk altı ayında kuruma yapılan müracaatlar ve bu konularda yapılanlardı.

Anatolıy Osokin’in belirttiğine göre bu yılın ilk yarısında kendilerine 267 müracaat oldu. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslanacak olursa bu sayı yüzde 15 oranında daha az. Bu müracaatlar genelde sosyal alanlardaki haklarda görülen ihlaller — toplamda 139. Tüm müracaatların yüzde 51’i bu gibi konularda. Bu alandaki müracaatlar emekliler ve dar gelirlilerce yapılıyor. Bu müracaatların bazıları federal kurumlara havale edildi.

Anotolıy Osokin; ‘-Önemle arz edilmesi gereken şey ise, Adıgey Tlışhasının yerleşim yerlerindeki düzenlemeler, yeni binaların yapımı, yaşamı daha konforlu kılıcı çalışmalar ve diğer alanlardaki faaliyetleri ile halkın isteklerine büyük önem vermesi sayesinde cumhuriyetimiz kurumlarına olan güvende artış olmasıdır.’ dedi.

Kumpıl Murat; — Adıgeydeki tüm devlet kurumlarını halkla iyi ilişki içerisinde olmaları, onlarla net ve açık diyalog kurmaları kendilerine yapılan müracaatlarda çözümcül olmaları yönünde yönlendiriyorum. Yaşamın getirdiği zorluklara maruz kalmış olanlara destek olmalıyız. Bu alanlarda devlet kurumlarının eksikliklerinin açığa çıkması ve giderilmesi bağlamında sizin kurumunuzun çalışmalarının büyük önemi var.’ dedi.

THARKOHO Adam

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi