Mıyekuape kentinin düzenlenmesi

Adıge Cumhuriyeti Bakanlar kurulunda Adıgeyin Başkenti Mıyekuapenin ‘Halkın huzur içinde yaşayacağı kent’ isimli federal program çerçevesinde düzenlenmesi konusu ele alındı.

 Bu günlerde Moskovada bulunan AC Başı Kumpıl Murat toplantıya viideo konferans usulü ile katılarak yönetti.

‘Rusya birlik’ partisi programı çerçevesinde bu yıl Mıyekuape kentinde 20 bahçe ve dört komünal alanın düzenlenmesi kararına vardılar. Belediyenin bildirdiğine göre günümüzde 5 bahçe ve 11 yerde inşaat çalışmaları yürtülmekte. Ayrıca hafta sonuna dek  dört başka yerin yapımına da başlanacak.

Podlesne caddesinin yenilenme çalışmlarına başlanacak. Dostluk Meydanı, Şoseyna caddesindeki park alanı ve 1 numaralı kent polikliniği korpusunda çalışmalar yapılması için gerekli dökümanların hazırlığı da yapılıyor.

Yukarıda adını andığımız feeral programın Adıgeyde bu yıl gerçekleştirilmesi için 245,8 milyon ruble salınacak, bu paranın 91,5 milyon rublesi federal bütçeden, 140,1 milyon rublesi cumhuriyet tarafında karşılanacak, yerel idareler bütçeleri ise 14,1 milyon ruble katkıda bulunacak

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi