Mıyekuape Kazak Atamanı Kumpıl Murat ile görüştü

Vekaleten Adıge Cumhuriyeti Başı görevini sürdürmekte olan Kumpıl Murat Pşıze (Kuban) bölgesi Kazak ordusu Mıyekuape Kısım Atamanı Aleksandr Danilov ile bir toplantı  gerçekleştirdi.

Toplantı esnasında devlet kurumları ile Kazakların gençlerin vatansever  olarak sosyal anlamda tehlikeli organizasyonlardan uzak tutulmalarına dair yapabilecekleri şeyler hakkında görüştüler.

Aleksandr  Danilov’un söylediğine göre Mıyekuape Kazak Şubesinde günümüz itibariyle beş bin kişi yer alıyor. Bunlarınsa yarısı Mıyekuape kentinde yaşıyor.

Kumpıl Murat «-Kazaklar daima  vatanseverdi ve gelenek-göreneklerine bağlıydılar. Bu gün bu özellikleri özellikle ihtiyaç duyduğumuz şey. Cumhuriyetimizde barış  ve anlaşının muhafazası yönünde atılmış her iyi adımı desteklemeye hazırız» dedi.

Mıyekuape Kazak Şubesi ile toplumsal hareket ‘Adıge Xase’ arasında anlaşı-işbirliği söz konusu.

Vekaleten Adıge Cumhuriyeti Başı görevini sürdürmekte olan Kumpıl Murat,  cumhuriyetimizde yaşayan farklı  halkların arasındaki dostluğu pekiştirmek,gelenek-göreneklerini muhafaza  etmelerini  temin etmek açısından söz konusu ilişkinin faydalı olacağını belirtti.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi