Kutlamalar daha da gelişiyor

Vatanına dönenler günü kutlamaları, Adıge cumhuriyeti başkenti Mıyekuapede, birlik ve anlaşı meydanında yapılan, toplantı, konserlerle gerçekleştirildi.

Etkinlik akşam, saat 7’de başladı, konserin ardından yapılan Adıge cegu ile son buldu.

Cumhuriyetimizin merkezinde, bu yıl vatana dönenler günü 21. kez kutlandı.

1998 yılında Kosovo Özerk Bölgesinde savaş başlayınca  zor durumda kalan soydaşlarımızın topluca getirilmesi bu günün temelini oluşturuyor.

Adıgeyde vatanına dönmüş olan ikibin kadar kişi yaşıyor.

Onlar Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail ve Avrupanın çeşitli ülkelerinden gelmiş kimseler.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi