Kumpıl Murat organizasyon heyeti toplantısının nasıl geçtiği hakkında beyanda bulundu

Hatırlatacak olursak Adıgeyin kuruluşunun 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan toplantıya iştirak eden Kumpıl Murat yapılması gerekenleri ihtiva eden bir program sunmuştu.

Vitalıy Mutko ise bu olayın tarihsel önemi olduğunu ve bu konu hakkında Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin’in bir talimatname yayınladığını belirtti. Bu talimatname çerçevesinde  Rusya federasyonu hükümetince bir komite oluşturuldu. Komitede devlet federal ve bölgesel kurumları temsilcileri, Devlet Duması milletvekilleri, RF Federal meclis senatörleri katıldı.

Kumpıl Murat; « Adıgeyin kuruluşunun 100. yıldönümünü iyi bir şekilde, devlet programlarının sağladığı olanaklardan yeterince faydalanarak kutlamalıyız. Rusya federasyonu başkanı da, Fedral hükümet de bize destek oluyor, bunun bilincindeyiz. Üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirme konusuna daha yoğun bir şekilde eğilmeliyiz’ dedi.

Jübile ile alakalı yapılacak işleri çeşitli başlıklar altında toplamak mümkün: Cumhuriyetimizde gerçekeleştirilecek kültürel etkinlikler, bilimsel konferanslar düzenlemek, kitap vb. materyalleri yayınlamak, anıt ve kültürel kurumlara ait binaların yenilenmesi vb.

Adıge Cumhuriyeti Başı Basın Bürosu

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi