Kardeşlik Bağı

Adıgey Tlışhası Kumpıl Murat Abhazya Güvrenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba ve Abhazya Başkan yardımcısı Afevune Muayed ile bir araya geldi.

Toplantıda Adıgey ile Abhazya arasında turizm, ekonomi vs. alanlarda ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine durdular.

Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Tlışhası ve Meclisi idari işler amiri Thakuşıne Murat,  Adıge Cumhuriyeti ulusal işler, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve  basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker, Rusya Federasyonu dışişleri bakanlığı Krasnodar temsilcisi birinci sekreteri İgor Terziyan, Adıge Cumhuriyeti gönüllüler Birliği Başkan yardımcısı Kuyıj Kaplan da katıldı.

Toplantıda konuk heyetin 1992-1993 yıllarında Abhazya kurtuluş savaşına iştrak etmiş olan Adıgeyli gönüllülere devlet  ‘Zafer’ madalyası vermek üzere geldiğine değinildi. Abhazya Başkanı Raul Hacimba’nın imzaladığı kararname ile Adıgeyli 32 gönüllüye madalyaları verildi. Bunlar arasında Adıgeyin ilk cumhurbaşkanı olan Carıme Aslan’da yer alıyor.

Hatırlatacak olursak  1992-1993  yıllarında Abhazyada gerçekeleşen savaşa Adıgeyden 200 kadar gönüllü iştirak etmişti, bunlar arasında ise 9 kişi canını yitirmişti.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Özet Çeviri AÇUMIJ Hilmi