İyi olanaklara kavuşuldu

Federal merkezin sağladığı destek ile inşası tamamlanan diagnostik merkez, cumhuriyetimizin başkentinde hizmete açıldı.

Cumhuriyet Hastahanesi bünyesinde oluşturulan merkez çağdaş normlara uygun olarak yapıldı.

Merkez çalışanları, kalp, kemik, beyin ve diğer organlardaki rahatsızlıkları tesbit edebilecek yeni usul ve teknik donanıma sahip oldular.

Merkez altı ana kısımdan oluşuyor.

Binanın üzerinde ise acil durumlarda kullanılacak helikopter pisti de var.

Kumpıl Murat yeni hastahanenin çalışmasını yerinde gözlemledi.

Bu projenin hayata geçirilmesi için planlanan programagöere 2017- 2019 yılları arasında 583 milyon rublelik harcama yapılacak. Binanın inşası için 335 milyon rubleyi aşkın meblağ kullanıldı. Merkezin düzenlenmesi ile alakalı çalışmalar 2020 yılında da sürdürülecek.

Kumpıl Murat diagnostik merkezin çalışmalarını denetledikten sonra bir toplantı yaptı.

Toplantıda sağlık sisteminin daha da geliştirilmesi, ‘sağlık ‘ isimli ulusal projenin yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıya Devlet Meclsi başkanı Vlademir Narojne, tıp alanında faaliyet gösteren çeşitli kurumların idarecileri, diagnostik merkez çalışanları katıldı.

Toplantı açılışında Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat cumhuriyetimizde inşa edilen bu merkezin önemine, sağlık sisteminin geliştirilmesi konusunda, daha da yapılması gerekenlere değindi.

Rusya federasyonu hükümetinin bu konuda iyi imkanlar sağladığı, bunların değerlendirilmesi gerektiğini, insan yaşam süresinin artımında tıp camiası çalışanlarının önemini konuşmasında dile getirdi.