İşbirliğini pekiştirecekler

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat KAFFED başkanı Aslankaya (Hağundeko) Yaşar ve KAFİAD (Türkiyenin ticari-derneği) başkanı Taymaz Yusuf ile görüştü.

Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Devlet Sovyeti — Xase Başkanı Vlademir Narojne, Adıge Cumhuriyeti Tlışhası ve Bakanlar kurulu idari işler amiri Thakuşıne Murat, Başbakan yardımcısı Sapıy Viçeslav, bakanlar kurulu üyeleri Çeraşe Tembot Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Adıge Xase başkanları da katıldı.

Türkiyede yaşayan Adıgelerle ilişkilerin pekiştirilmesi, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin genişlemesi için böylesi etkinliklerin büyük önemi olduğu belirtildi.

Kumpıl Murat’ın belirttiğine göre iki ülkenin idarecileri stratejik işbirliği alanındaki pek çok konuda anlaşıyorlar.

Kumpıl Murat;  «Adıgey ve Türkiyede yaşayan Adıgelerin ilişkilerinin gelişmesine bu olanak sağlıyor. Biz işbirliğimizin iki ülkenin uluslarası ilişkilerini pekiştirdiğini de çok iyi kavrıyoruz. Ekonomi, ticari projeler, eğitim ve tıp ile alakalı programlar hakkında anlaşmayı arzuluyoruz, özellikle en önemlisi Adıge dili ve kültürünün öğrenilmesi ve korunmasında yeterli şekilde bir arada çalışmamız gerekiyor’ dedi.

Cumhuriyet Tlışhasının belirttiğine göre Adıgeyi temsilen bir heyetin Türkiyeye gitme hazırlığı içerisinde olduğu bir döneme bu toplantı denk geldi, bu yüzden tarafların ele alacağı konuların belirlenmesi gerekiyor.

KAFFED ve KAFİAD temsilcilerinin toplantı esnasında belirttiklerine göre, Türkişye Meclisi Rusya Federasyonu ile aralarındaki ilişkinin gelişmesini arzuluyor. Adıgeyi temsilen bir heyetin Türkiyeye gidecek olması ile ilintili olarak ticaretin gelişmesi, eğitim alanında ilişkilerin ilerletilmesi, Adıge Xase ile birlektelikleri ile alaklı konular üzerinde daha yoğun durulması hususunun zamanı olduğuna eğildiler. Örneğin Cumhuriyetimiz Üniversiteleri ile Türkiye Üniversiteleri arasında kurulacak ilişkiler, Adıge dili ve kültürünün muhafaza edilmesi konuları hakkında konuştular.

Toplantıda belirtildiğine göre Adıgeyin yatırım alanında sahip olduğu olanaklar uzun vadede ilişkilerin daha da geliştirilmesine hizmet edecek. Ecnebi devletlerde bulunan pek çok yatırımcı başarılı bir şekilde cumhuriyetimizde ticari projelerini yaşama geçirebilir oldu.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi