İlginç tatil

Polaris Adıgey tarafından bilim ve kültür konularına ilgi duyan öğrenci çocuklar bir araya getirildi.

Bölgesel merkez üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve gereken destekle takviyeleri amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdi, Bu ayın 14’üne dek üçüncü ve son gruplar da bir araya getirilecek.

Günümüz itibariyle Adıge Devlet Üniversitesine ait ‘Dağ efsanesi’ isimli dinlence merkezinde cumhuriyetimizden 140 çocuk bulunuyor, yaz sonuna dek ise 360 çocuk ağırlanacak.

Bu etkinliklerde yurt dışından üniversitelerin de katkı ve tecrübelerinden faydalanılıyor.

Hatırlatacak olursak Polaris Adıgey isimli yetenekli çocukların belirlenerek destek olunmasını amaçlayan merkezin yönetim konseyi başkanlığını Adıge Cumhuriyeti Başı Kumpıl Murat yapıyor.

Tlışha, cumhuriyetimizde yaşayan yetenekli çocukların yarınların mimarı olacakları ve Rusya federasyonu başkanının belirttiği gibi devletin çeşitli alanlarda gelişim göstermesinde, onların, iyi donanımlı gençlerin ellerine bakıldığını, ve Adıgeyin gençlerinin de onların saflarında yer alması gerektiğini belirtti.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi