Hükümette değişiklikler yapıldı

Adıge Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat Adıge Cumhuriyeti iş ve sosyal kalkınma bakanı birinci yardımcısının ataması kararnamesini imzaladı.

Bu makama getirilen Sergey Stelmak son altı yıldır Mıyekuape Belediyesi Başkanı birinci yardımcısıydı. Önemli bazı konular yanısıra yerel idare sosyal projeleri icrası denetim ve uygulamalarından sorumluydu.

Bu hafta içerisinde Adıge Cumhuriyeti iş ve sosyal kalkınma bakanının da değiştirildiğini hatırlatalım. Bu bakanlığa Mırze Canbeç atandı.

Adıge Cumhuriyeti ekonomik kalkınma ve ticaret bakanlığı bünyesinde de değişiklikler yapıldı.

Adıge Cumhuriyeti ekonomik kalkınma ve ticaret bakan yardımcısı olarak Aleksey Podubnenin görevlendirildiğini gösterir belgeyi Başbakanlık görevini vekaleten yürütmekte olan Natalya Şirokova imzaladı.

Podubne A. daha önceleri Adıge Devlet Üniveristesi Anayasa ve İdari Hukuk Bölümünde çalışıyordu, en son Maykoppromsvyaz genel müdürüydü.

Podubne Oleg oğlu Aleksey 44 yaşında. Adıge Cumhuriyeti Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. Hukuk bilimdalında kandidat.

Adıge Cumhuriyeti başı Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi