Gördüklerini takdir ettiler

Adıge Cumhuriyetinin sosyo-ekonomik gelişmesinin ana belirteçlerinin ele alındığı toplantı çerçevesinde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Ekonomi ve Politika Komitesi üyeleri, RF. enerji ve çevre bakanlığı yetkilileri RosTurizm yetkilileri ‘Volma-Mıyekuape’ alçı fabrikasını ziyaret ettiler.

Bu fabrikananın nasıl çalıştığını, üretimin nasıl olduğunu yerinde tesbit ettiler. Volma Yönetim Kurulu Başkanı Yurıy Gonçaraov konukları ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hatırlatacak olursak geçtiğimiz yıl Adıgeye bağlı Mıyekupe Rayonunda inşaat sektöründe kullanılan alçı ve alçıyla alakalı ürünlerin üretimini yapan Volma isimli fabrika açılımıştı.

Adıgey idarecilerinin de sağladığı destekle toplamda iki milyar rublelik yatırım gerektiren bu tesisler iki yıl gibi bir süre içerisinde faaliyete başlamıştı.

Üretimini yaptıkları ürünlerin hammaddesinin fabrikaya yirmi kilometre kadar yakın bir bölgede olmasının büyük faydası geliyor, üretimde harcanması gereken paranın miktarı da böylece çok düşmüş oluyor.

Fabrikanın sahip olduğu üretim kapasitesi yıl içerisinde 225 bin ton kuru alçı ile 580 bin metrekare alçı tabaka üretimi yapabilecek niteliklerde.

Üretim esnasında çevreyi kirletmeyecek tüm önlemler çağdaş teknolojinin sağladığı olanaklar değerlendiriliyor. Bunun yanısıra fabrika idarecileri çeşitli hayır ve yardım faaliyetlerine de iştirak ediyorlar.

Federasyon ekonomi ve politika komitesi başkanı Yurıy Neelov; ‘Bu gün ziyaret ettiğimiz bu fabrika Adıgey idarecilerinin büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesi alanında büyük çalışmalar yaptıklarının da bir kanıtıdır. Gördüklerimizi takdir ediyoruz’ dedi.

THARKOHO Adam

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi