Göçmen işleri geçen yıl sonuç değerlendirmesi

İnsanların göçmeleri ile alakalı işler zorlu ve toplumsal yaşamın her alanı ile ilintili.

Bu açıdan Adıgeydeki göçmenlerle alakalı işler ülke genelindeki ile benzer niteliklerde.

Adıge Cumhuriyetine 2018 yılı ocak-aralık ayları döneminde gelenlerin yüzde 40,8’i yeni yerlere, yüzdee 40,6’sı ise beyan ettiği-geldiği yerlere kaydoldu, bunun yanısıra yüzde 18,6’lık kesim süreli olarak kaydolduğu yerlerden ayrılarak daimi yerleşkelere kaydoldular.

2018 yılı ocak-aralık ayları döneminde  Adıgeyde göçmen işlerinin en iyi gerçekleştirildiği bölgeler arasında Cece, Krasnogvardeyske, Mıyekuape, Tehutemıkuaye ve Şevcen rayonları yer alıyor.

Yurt dışından gelen göçmenlerin yerleşmek için en çok seçtikleri bölgeler ise Tehutemıkuaye (2839) ve Krasnogvardeyske (320 kişi) rayonları. En az göçmen alan bölgeler ise Mıyekuape, Adıgekal, Koşhable ve Tevçoj rayonları. Ayrıca en çok göçmen veren yerin de Mıyekuape (1295) olduğunu belirtelim.

Göçler üç farlı elde değerlendirilebilir; Rusya Subyektleri arasından olan göçler (2018 yılının söz konusu döneminde 1400 kişi), BDT ülkelerinden olan göçler (505), yurt dışından olan göçler (153).

BDT ülkeleri arasından en çok göç alınanlar Ukrayna (174 kişi), Ermenistan (117 kişi), yabancı ülkeler ise Suriye (73) Abhazya (27).

2018 yılı ocak-aralık ayları döneminde göçmen işlerinde görülen artışı ortaya koyan şey Rusya Federasyonu subyetleri, BDT ve Yabancı ülkelerden cumhuriyetimize gelenlerin sayısındaki artış ve Cumhuriyetimizden de bu bölgelere olan gidişler.

Bir öneceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında RF bölgeleri arasından olan göçler  yüzde 7,9 oranında artarken dünyanın çeşitli yerlerine verilen göçler yüzde 6,4 oranında azaldı. En çok göçmenin geldiği yer ise Ukrayna, onların sayısı 174 kişi oluyordu. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 2,2 lik bir artış oldu.

Ermenistandan da 117 kişi geldi, önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında bu yüzde 46,3 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Suriyeden ise 73 kişi geldi, bu bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 9’luk bir artışa tekabül ediyor.

2018 yılı ocak-aralık ayları dönemi bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Adıgey yaşayanlarının sayısı 1173 kişi arttı. Adıgeye göçenlerin sayısı ise 470 kişi ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında artış gösterdi.

Cumhuriyetimizden göç edenlerin sayısı 708 kişi  bir önceki döneme kıyasla yüzde 4,8 oranında düşüş gösterdi.  Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında bölgemizde yaşayanların sayısı yüzde 7,9 oranında arttı.

Kurıj Svetlan — Krasnodar İstatistik Kurumu Müdür yardımcısı

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi