Destek olacaklar

Adıge Cumhuriyeti Başı görevini vekaleten yürütmekte olan Kumpıl Murat cumhuriyetimizde meyva bahçelerinin gelişmesini sağlamak için yapılması gerkenler konusunda Mıyakeuape kenti belediye başkanı Aleksandr Naroline belirli talimatlar verdi.

Bu talimatlar çerçevesinde, meyva ağacı dikmek isteyen çifçilere yardımcı olacaklar.

Uzmanların belirttiğine göre meyva bahçesi dikimi yapanların masraflarının bir kısmı daha sonra devlet bütçesi tarafından çifçiye veriliyor.

2016 yılı ele alıncak olursa meyva bahçesi dikenlerin (bir hektar kadar arazi üzerine 800 adetten az olmayan ağaç dikiminde) masrafların yüzde 80’i, 232 540 rubleyi aşmamak kaydıyla geri ödeniyordu.

Aynı zamanda bunla alakalı başka masraflarında yüzde sekseni 207 764 rubleyi aşmayan miktarı subsidi olarak ödeniyordu.

2017 yılı için subsidilerin koeffisientleri henüz belirlenmiş değil.

Meyva bahçeciliğine başlamak arzusunda olan çifçilerden istenen evrakların hazırlanması ve başka diğer konularda da onlara destek olacaklarını Mıyekuape kent idaresi temsilcileri belirttiler.

Uzmanlar meyva bahçeciliği için Mıyekuape kenti çevresindeki yakın arazilerin uygun olduğunu belirtiyorlar.

Bu sayede başkentimiz Mıyekaupe’nin ekonomisinin de bu alanda gelişmesi mümkün görülüyor.

Adıge Makh Muhabiri

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi