Daha sıkı dostluk için

Geçtiğimiz hafta sonundа Adıge Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kardeş Cumhuriyet Abhazya Anayasa Mahkemesini temsil eden bir heyeti ağırladı.

Konuk heyette Anayasa mahkemesi başkanı Nurıy Taniya, yardımcısı Lyudmila Hocaşvili ve hakim yardımcısı Elizabar Smır yer alıyordu. Toplantıya Adıgey tarafından Bırc Zavurbıy ve Kobl Şariyet katıldı.

Adıge Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Tl’ıhetıko Asker yaptığı toplantı açılışında Abhazya ve Adıgey cumhuriyetleri arasında uzun yıllara dayalı kardeşlik ve dostluk ilişkileri olduğunu belirtti.

Tl’ıhetoko Asker; ‘- Her iki tarafında böylesi sıkı dostluk ilişkisinin daha da pekiştirilmesi yönünde çalışması gerekir.’ dedi.

Konuk heyet adına konuşan Nurıy Taniya; ‘— İlk olarak Adıgeyi ziyaret etmemizin bir sebebi var. Bakın bu yakınlarda Adıgey Tlışhası Kumpıl Murat’ın başkanlığında bir heyet cumhuriyetimize gelmişti. Eğitim,  sağlık, kültür ekonomi ve diğer alanlarda yapılacak iş birliğini her iki taraf ele aldı. Adıgey Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçti. Bizim danışabileceğimiz tecrübelere sahip oldular.

Toplantı neticesinde Tlıheteko Asker ve Nurıy Taniya anayasa mahkemelerinin karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği içeren konularda bir anlaşma üzerine çalışması ve daha sonra bunu imzalamaları hakkında fikir birliğine vardı.

Çeviri; AÇUMIJ  Hilmi