Çok çocuklu ailelere güzel destek

RF. Başkanı Vlademir Putin RF. Federal Meclisine yaptığı çağrıda çok çocuklu ailelerden daha az vergi alınmasının sağlanması gerektiğini belirtti. Devlet Başkanın bu önerisinin taşıdığı mantık açık, aile ne kadar çok çocuğa sahip olursa o kadar az vergi verecek.

Vlademir Putin; «Çok çocuklu ailelerin taşınmaz mallarından alınan vergilerdeki federal bazda iyileştirmelerin-ayrıcalıkların daha da arttırılması gerekiyor. Şu konularda vergilerden muaf tutulmaları gerekiyor: dairelerde — her bir çocuk için dairenin 5 metrekaresi, müstakil konutlarda 7 metrekare. Çok çocuklu ailelerin sahip oldukları arsalarda ise 600 metrekareden vergi alınmamasını münasip görüyorum », dedi.

 Üç ve daha çok çocuklu ailerin buna bakış açıları nelerdir?

Mesela, dört çocuklu Vera Korpuseva diğer çok çocuklu aileler gibi bu habere sevindi. Doğru, bu kanun çıkacak olursa daha az vergi verecekler.  Üç dört çocuktan daha kalabalık ailerde, beslenmeden, giyime yapılan masraflar için kapiğin bile değeri artıyor. Özellikle okulların açıldığı ve kışlık giyeceklerin alınması gerektiği dönemlerde bu zorlu oluyor. Verginin ödenmesi gereken dönemde buna denk geliyor.

Çok çocuklu Marine dördüncü çocuğunu bekliyor. Çocukları, 9, 7 ve 5 yaşlarında.

Marine; —Rf. Başkanının bu sözlerine çok değer verdim ve beni sevindirdi. Çok çocuklu ailere sağlanan ayrıcalıklar ve desteklerden faydalanıyoruz.

AC. Çalışma ve sosyal kalkınma bakanlığından edindiğimiz bilgiye göre 2018 yılında çok çocuklu 1255 aileye arsa verildi. Cumhuriyetimizde bu destekten 3362 aile yararlandı. 2019 yılı 1 Şubat tarihi itibariyle Adıgeyde çok çocuklu 6770 aile kayıtlarda görünüyor. Devletin sağladığı iyileştirmeler-ayrıcalıklar bu aileler için güzel bir destek.

Ç’ARE Fatim

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi