Çerkesçeyi öğreniyorlar, bayramda….

Cumhuriyet sivil toplum hareketi ‘Adıge Xase’de ilginç bir toplantı vardı. Yönetim kurulu üyeleri Türkiyeden gelmiş soydaşımız gençlerle sohbet ettiler.

Konuklar müzeleri, Adıge Devlet üniversitesini, cumhuriyetimizin güzel yerlerini, Sırıfıbgı’yı gezecekler.

Adıge Xase Thamatesi Tl’ımışeko Ramazan, çalışma arkadaşları Tsıkufo Aslan, Kuyıj Kaplan, Hot Yunus, Kumpıl Tahir ile cumhuriyetimizdeki yaşam ve Çerkesçe eğitimi hakkında konuştular.

Grup başkanları Milise Emre ve Kafkas Süeda’nın bize aktardığına göre gelen grupta Türkiyeli Abrec Ayşet, Ğorseko Bahadır, Natho Mehmet, Ğuaşo Melike, Hağur Şamil, Akdemir Furkan, Hupşe Adnan, Neptl’eko Orhan, Tl’ıuju Nefın yer alıyor.

Soydaşımız gençler; ‘— Aramızda Çerkesçe bilenimiz az. Adıge Xasede pek çok şey duyduk. Cumhuriyete daha çok geleceğiz, çerkesçe öğrenmek için çeşitli imkanları araştıracağız’ dediler.

Tl’ıuju Nefın genç bir kız,wunekoşları ile görüşmek istiyor. Konuklar çerkes şarkılarını danslarını seviyorlar. 18 Ağustostaki çerkes Armudu gününe de iştirak etmeye hazırlanıyorlar.

Fotoğraftakiler; Türkiyeden gelen konuklar Adıge Xase yetkilileri ile