Bir beldeye daha doğalgaz bağlanacak

Mıyekuape rayonunda bulunan Abedzehskaya beldesinde Adıgeyin doğalgaz ulaşmamış az sayıdaki yerleşkesi bulunuyordu.

Ağustos ayı itibariyle ise bu da nihayete erdirilmiş olacak.

2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde köylerdeki yaşamı geliştirme federal programı çerçevesinde  bu çalışmalar yürütüldü.

Bu programın hayata geçirilmesinden sorumlu Adıge Cumhuriyeti tarım bakanlığının bildirdiğine göre doğalgaz hattı çekimi işlerine 2014 yılında başlanmıştı. Toplamda 80 milyon rublelik harcama ile 44 860 kilometreyi aşkın hat çekildi.

 Evlere doğal gaz çekilmesi için kurulmuş olan kooperatife 500 hane kaydoldu. Bunlardan şimdilik 93 hane doğal gaz kullanımı için gerekli teknik tesisatı gerçekleştirdi. 24 Ağustos tarihinde ise gerekli tüm işler bitirilmiş olarak, hatta doğalgaz verilecek.

Rusya federasyonu subyektleri içerisinde doğalgazın halka ulaştırılması konusunda Adıgey önde gelenler arasında yer alıyor. Cumhuriyet idarecilerinin federal programlara da aktif olarak katılması neticesinde cumhuriyetimizde doğal gaz edinimi yüzde 92 oranına ulaştı.

Köylerin kalkındırılması ile alakalı federal program çerçevesinde salınan paranın yanısıra yerel idarelerin de kendi katkılarını ortaya koymaları gerekiyordu. Federal programdan bu bölge dışında başka yerler de faydalanıyor.

Bunun yanısıra Gazprom ve Adıgey arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 2020 yılına dek Cece, Koşhable, Mıyekuape, Tehutemıkuaye ve Şevcen rayonlarında bulunan 26 yerleşkeye doğalgaz çekilecek.

HUT Nefset

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi