Bilim ve Din

Rusya Bilim günü etkinlikleri çerçevesinde Mıyekuape Devlet Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Kütüphanesinde ‘Bilim insanlarının inancı’ isimli seminer gerçekleştirildi.

Öğrenciler bilim ve dinin işbirliği içerisinde olduğu hususları ele aldılar. Bu etkinliğe Kütüphane Bilimsel Metodoloji bölümü başkanı İ. B. Konstantinov ve Sosyoloji bilim dalında kandidat A. A. Bezrıko ön ayak oldu.

Özet Çeviri AÇUMIJ Hilmi