Adıgeyin devlet yapısını kazanması

Yaşam içerisinde sülalen hakkında bilgi sahibi olmanın, devletinin geçmişini bilmenin hayatında yeni pek çok ufukta açtığı şüphesizdir.

Çerkesler olarak, bizim bize beşik olmuş olan üzerinde yaşadığımız canımız gibi olan Adıgey’in tarihini gerektiği gibi bilmemiz önemli.

Ulusların özgürlüklerinin ilk büyük adımı olmuş olan şey büyük ekim devrimidir. Devrim ardından sovyet sistemi kendisini doğruladı, bu sayede otonom bölgeler inşaa edildi.

Adıge otonom bölgesi 27 temmuz 1922 tarihinde kuruldu. Adıgey yaklaşık yetmiş yıl bu devlet düzeni üzerine var oldu.

1991 yılında ise çok uzun zamandır ulusun özlemini duyduğu devletimizin cumhuriyet niteliğini ve düzenini kazanması gibi büyük bir olay gerçekleşti.

Geçtiğimiz 2016 yılında cumhuriyetimizin kuruluşunun 25. yılını kutladık. Bu kutlamalar da tarihi öneme haiz etkinliklerdi.

Cumhuriyetimiz çeyrek asırda güzel gelişti insanların yaşantısı çeşitli alanlarda daha iyiye doğru yol kat etti

Başkentimiz Mıyekuapede yeni evler, üniversiteler, sanat okulları, tıp kurumları, farklı mağazalar Adıge Cumhuriyeti hükümet sarayı vb. Pek çok bina inşa edildi. Tüm bunların kökündeAdıgeyin devlet düzenine sahip oluşu yatıyor.

Cumhuriyetimizin 25. yılı ayrıntılı olarak kutlandı. Bu yıllar içerisinde gösterdiğimiz her türlü gelişme dillendirildi, Adıgeyin her bir tarafında kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. 5 ekim tarihinde cumhuriyet bayramı güzel kutlandı.

Devlet düzeninin oluşumu tarihin basamaklarında gerçekleşti.

Bu basamakları-aşamaları kavramış şekilde Adıge Cumhuriyeti Beşeri Bilimler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Yine 2016 yılında bu yuvarlak masa toplantısında işlenen konuları ihtiva eden ‘ Adıgeyin devlet yapısını kazanması’ isimli kitap Mıyekuapede yayınlandı.

Kitap Adıgeyin eski Başı olan Thakuşıne Aslan’ın konferans katılımcılarına yönelik yaptığı açılış konuşması ile başlıyor. Ardından A. H. Tl’ıuju, K. Açumıj, M. Becane, B. Bırsır, M. Brıçu, L. Deylova, R. Yemt’ıtl, Z. Jade, C. Mekule, E. Malışeva, A. Peneşu ve diğer bilim adamlarının sunduğu dokladlarla Adıgeyin tarih sayfalarındaki gelişimi göz önüne seriliyor.

Adıgeyin devlet yapısının gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bu konuyla ilgilenen kişiler için söz konusu kitap iyi bir kılavuz olma niteliğinde.

DZEVKOJ Nuriyet

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi