Adıgey Tlışhası; «RF. Başkanının belirttiği sorumlulukların bölgelerde de yerine getirilmesinin büyük önemi var»

RF Başkanı Petersburg uluslarası ekonomi forumunda bir konuşma yaptı. Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat da bu oturuma iştirak etti.

Vlademir Putin oturumu açarken, devlet ve hükümet idarecilerini, Petersburg uluslarası ekonomi forumu katılımcılarını selamladı.

Putin; ‘Ekonomi alanında oldukça başarımız var. 2011 – 2017 yılları arasında ortalama olarak ekonomimiz yüzde 2,8 oranında gelişti. Bu son yıllarda ise yüzde üçe varan oranlara ulaşıldı.Benim bakış açıma göre ekonominin gelişiyor olması ile ilintili olmayan bir şekilde, üzücü olmakla birlikte ekonomik ilişkiler anlamında bir krizdeyiz. Bu son on yıl içerisinde pek çok olay bununla ilintili. Sorunlar daha önce öngördüğümüzden daha büyükler. Sahip olduğum imkanları değerlendirerek bölge idarecilerine, federal bölgelerde başkanın tam yetkili sorumlu temsilcilerine, ulusal ve diğer projelerin yaşama geçirilmesinde  özel sektör kapitallerininde işe dahil edilmesi konusuna daha yoğun eğilmelerini rica ediyorum. Yatırımsal olarak Rusya fonu olanaklarının yanısıra çağdaş zamanın getirdiği diğer imkanlardan da faydalanılmalı.’ dedi.

Kumpıl Murat;  «RF. Başkanı Valdemir Putin yaptığı konuşmada en çok, halkın yaşamaının iyileştirilmesi konusunu öne çıkarttı. Bizimde üzerinde en çok durmamız gereken husus bu. Tüm alanları göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Kadrolar, entellektüel olanakların geliştirilmesi, yeni iş alanları açmak, cumhuriyete daha fazla yatırımcı çekmek, ticari alanın genişletilmesi, sosyal hizmetlerin sunumu, devlet oraganlarının verimli çalışması gibi konular üzerinde yoğun çalışmalıyız. Devlet başkanımızın ortaya koyduğu sorumlulukların yerine getirilmesinde  cumhuriyetimiz yanısıra diğer bölgelerin de tecrübesinden yararlanacağız’dedi.

AC Tlışhası Basın Bürosu

Özet çeviri; Açumıj Hilmi