Adıgey ayrıntılı olarak tanıtılıyor

Soçi 2019 yatırım forumu, Olimpiyat parkı medya merkezinde açıldı. Foruma Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medevedev de katılıyor.

Gelenekselleştiği üzere bu forumda Rusya ve yurtdışı firmaların idarecileri, ülkemizdeki eyalet valileri, bilim adamları ve çeşitli iş kolları temsilcileri bir araya geliyor.

Foruma, heyet başkanlığını Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Muratın yaptığı bir grupla  Adıgey de katılıyor. Adıgeyde yapılabilecek yatırımları ihtiva eden bir paket hazırlandı. 67 yatırım alanı tesbit edildi.

Forum oldukça ilgi çekici, pek çok alanı kapsayan ayrıntılı bir programa sahip.

Kumpıl Murat; « — Üzerine en çok eğildiğimiz konu devlet ile özel sektörün faydalı bir işbirliğini tesis etmek. Bu alanda oldukça kazanım sahibiyiz – Yatırımcıların ihtiyaç duydukları olanakları sağlıyoruz, bu alanda hak-hukuk normlarınında mütenasip olmasına özen gösteriyoruz. Günümüzde Adıgey yatırımsal çalışmalar için güzel olanaklar sunuyor. Umudumuz sanayi, enerji sektörü, tarımsal sanayi ve turizm saktörlerinde. Sektörel yaklaşımları yatırımcıların değerlendireceğini düşünüyoruz. Bunlarla alakalı yatırım proje-önerileri de hazırladık. Faydalı olacak işbirliğine hazırız. Forum esanasında bu çalışmaların sonuçları da belli olacak », dedi.

Forum çerçevesinde  55 etkinlik olacak. Bu faaliyetler üç ana kolda; Regional politika, Rusyada iş alanının durumu, sosyal içerikli çalışmalar.

AC. Tlışhası Basın Bürosu

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi