Adıge yazını değerlendirmesi

Adıge Devlet Üniversitesi Adıge filolojisi ve kültürü fakültesi’nin ön ayak olduğu ‘Çerkesçe Dikte ile Yazma ’ yarışması 12 mart tarihinde Mıyekuapede gerçekleştirilecek.

14 martta kutlanacak olan Çerkesçe ve yazını günü çerçevesinde bir ön etkinlik olarak bu faaliyet gerçekleştirilecek.

Fakültede dil bayramı 12-15 mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Adıge Filolojisi ve Kültürü Fakültesi Dekanı Xamırzeko Nuriyet; ‘-Bu etkinlikle dili en iyi bilenleri belirleme gibi bir amaç gütmüyoruz. Çerkesçe eğitiminin, öğreniminin öneminin arttırılması gerektiğini, daha faal olarak kullanmanın, muhafaza etmenin gereğine dikkat çekmeyi istiyoruz.’, diyor.

Dikte ile yazım etkinliğine katılmak isteyen herkes Adıge Devlet Üniversitesi Bilim Kütüphanesine söz konusu gün saat 9’da davetli.

Bir yaş sınırlaması olmamasına rağmen, organizatörler 12 yaşından büyüklerin katılımının daha münasip olduğunu belirtiyorlar. Daha ufak yaştakilerin büyükleri dinlememeleri vs. söz konusu olabilir diyorlar. Bunun yanısıra her milletten çerkesçe bilenler de katılabilir.

Dikte ile yazma bittiğinde isteyen her katılımcıya etkinlik katılım sertifikası verilecek. Değerlendirme çalışmaları bittiğinde ise belirtilecek siteden herkes kendi diktantının derecesini öğrenebilecek. Bu arada soyadlarını istemeyenler yazmasa da olacak, her bir şahsa kod numarası verilecek.

Fakat en iyi-hatasız yazanların isimleri ilan edilecek.

150 kişilik yer ayarlanmış durumda şayet daha çok insan gelecek olursa daha da yer ayarlanması söz konusu.

MEŞTL’EKO Saide

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi