4 Haziran Ramazan Bayramı

Adıge Cumhuriyetinde yaşayan saygıdeğer müslümanlar!

Değerli memlekettaşlarımız!

Kutsal Ramazan ayını geride bırakarak bu büyük bayrama ulaştığınız için sizleri yürekten kutluyoruz!

Tüm dünyada inananlarca kutlanan bu bayram din üzerine yaşayanların inançlarını pekiştiriyor onlara umut aşılıyor, islam dininin özünü oluşturan insancıl değerlere bizleri davet ediyor. Bayram insanları güzelliğe çağırıyor, hoşgörü, anlaşı ve merhamet sahibi olunmasını, insanları akrabaları ve çevrelerine ilgi-ihtimam göstermeleri konusunda eğitiyor.

Cumhuriyetimizde farklı dinlerden milletlerden yaşayan insanlarımızın arasındaki anlaşı ve güvenin daha da pekişeceğine, merhamet ve iyilikseverliğin artacağına şüphe duymuyoruz.

Cumhuriyetimizde yaşayan müslümanların sağlık ve esenlik içerisinde refah dolu başladıkları her iyi işlerinin güzel neticelenmesi, başarılar elde etmeleri temennisinde bulunuyoruz.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Meclisi-Xase Thamatesi Vlademir Narojne

Çeviri; Açumıj Hilmi