Шъуиматериалхэр тигъэзет къижъугъэхьанэу шъукъетэгъэблагъэ

Хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм диштэу АР-м икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ире­дакцие» депутатынымкIэ кандидатэу атхыгъэхэм ма­къэ арегъэIу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутат ихэдзын тедзэу 2018-рэ илъэсым Iоныгъом и 9-м къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м щыкIощтым зыз­щыфагъэхьазырырэ лъэхъаным яагитационнэ материалхэр ыпкIэ хэ­лъэу ыкIи хэмылъэу гъэзет нэкIубгъохэм къащыхаутын зэра­лъэ­кIыщтымкIэ.

ДепутатынымкIэ кандидатым ыпкIэ хэмылъэу квадрат сан­тиметрэ 200 ыгъэфедэн ылъэ­кIыщтыр.

ДепутатынымкIэ кандидатэу атхыгъэхэм гъэзетым ичIыпIэу ыпкIэ зылъатырэм изы квадрат сантиметрэ пае сомэ 40 атын фае.

ПэшIорыгъэшъ агитацием изэ­хэщэн пае республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ыпкIэ зыхэлъ ыкIи зыхэмылъ ичIыпIэхэр зэраритыщтым епхыгъэ пхъэдзыр зыщыIэщтымкIэ нэ­ужым макъэ къышъодгъэIущт.