Хэта зыхьыщтыр?

Урысыем футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэу финалым и 1/8-м ха­хьэхэрэр зэраухыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

«Рубин» — «Динамо» — 1:0, «Оренбург» — «Тюмень» — 1:0, «Урал» — «Нижний Новгород» — 2:0, «Локомотив» — «Енисей» — 4:1, «Ахмат» — «Арсенал» — 0:2, «Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:2, «Ростов» — «Зенит» — 3:1, «Спартак» — «Анжи» — 1:0.
Финалым и 1/4-м хэхьагъэхэм тыгъэгъазэм и 5-м апэрэ ешIэгъухэр зэдыряIэщтых.
«Локомотив» — «Рубин»
«Краснодар» — «Ростов»
«Спартак» — «Урал»
«Оренбург» — «Арсенал»
ЯтIонэрэ ешIэгъухэр мэзаем и 24-м, 2019-рэ илъэсым зэдыряIэщтых.
«Рубин» — «Локомотив»
«Ростов» — «Краснодар»
«Урал» — «Спартак»
«Арсенал» — «Оренбург».

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.