«Налмэсэу» тилъапIэм тырегъэблагъэ

Адыгэ Республикэм икъэшъокIо лъэпкъ ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым» иконцертхэр мэзаем и 27 — 28-м Мыекъуапэ щыкIощтых. Пчыхьэзэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыщт.

«Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан къызэрэтиIуагъэу, ансамблэм цIыфхэм нахь агу рихьыхэрэ къашъохэр къышIыщтых. Къулэ Амэрбый нахьыпэкIэ ыгъэуцугъагъэхэ къашъохэри икIэрыкIэу репертуарым хагъэхьажьыгъэх. «Налмэсыр» сыдигъуи ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым пылъ, кIэу агъэуцугъэхэ къашъохэри концертхэм ащытлъэгъущтых.