«Зенитрэ» «Енисейрэ» зэпэчыжьэх

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм шэкIогъум и 3 — 5-м я 13-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэр

«Локомотив» — «Арсенал» — 3:1, «Динамо» ЦСКА — 0:0, «Зенит» — «Ахмат» — 1:0, «Краснодар» — «Ростов» — 2:2, «Спартак» — «Урал» — 1:2, «Оренбург» — «Рубин» — 1:0, «Уфа» — «Крылья Советов» — 1:2, «Анжи» — «Енисей» — 2:1.
Краснодар краим Миранчук зэшыхэу Алексей ыкIи Антон «Локомотив» Москва щешIэх, Антон «Арсенал» икъэлапчъэ гъо­гогъуитIо Iэгуаор дидзагъ. Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым къыщыхъугъэ Р. Мырзэр «Арсеналым» ще­шIэ. «Локомотивым» икъэлапчъэ Iэгуаор димыдзагъэми, нарт шъаор иIэпэIэсэныгъэкIэ къа­хэщыгъ. «Краснодар» иешIакIоу Ари гъогогъуитIо «Ростовым» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъэми, гъунэгъу краим икомандэ текIоныгъэр къыдихын зэримылъэкIыгъэр гухэкI, «Зенит» дышъэ медальхэм афэбанэ, зэнэкъокъум текIоныгъи 10 къыщыдихыгъ. «Ени­сеим» итренер шъхьаIэ иIэ­натIэ бэмышIэу IуагъэкIыгъ, ау иешIакIэ зэхъокIыныгъэ фэхъурэп.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 31
2. «Локомотив» — 24
3. «Краснодар»— 23
4. «Ростов» — 22
5. ЦСКА – 20
6. «Спартак» — 19
7. «Оренбург» — 19
8. «Рубин» — 19
9. «Урал» — 16
10. «Ахмат» — 46
11. «Динамо» — 15
12. «Арсенал» — 14
13. «Крылья Советов» — 14
14. «Анжи» — 13
15. «Уфа» — 11
16. «Енисей» — 6
Я 14-рэ

зэIукIэгъухэр

09.11
«Арсенал» – «Анжи»
10.11
«Урал» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Ростов» — «Динамо»
11.11
«Енисей» — «Краснодар»
«Уфа» — «Спартак»
«Рубин» — «Локомотив»
ЦСКА – «Зенит»