Апэрэ ешIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Премьер-купыр

«Урал» — «Ростов» — 1:1

«Тосно» — «Уфа» — 0:1

«Анжи» — ЦСКА — 1:3

СКА — «Зенит» — 0:2

«Рубин» — «Краснодар» —

1:2

«Ахмат» — «Амкар» — 1:0

«Локомотив» — «Арсенал» — 1:0

«Динамо» — «Спартак» —

2:2

Купэу «Къыблэр»

«Анжи-2» — «Черноморец» — 1:1

«Динамо» — «Ангушт» — 1:1

«Армавир» — «Краснодар-2» — 3:0

«Биолог» — «Легион» — 0:1

«Афыпс» — «Мэщыкъу» — 1:0

«Чайка» — «Алания-Д» — 1:0

«Кубань-2» — «Спартак» Н — 1:3

«Академия» — СКА — 1:2

Зичэзыу ешIэгъухэм «Зэкъошныгъэр» ахэлэжьэщт.